Zkratky

Zde budou postupně popisovány různé zkratky související s elektrotechnikou.

Dále na stránce také slovník cizích a odborných slov.

Podniky a související

CCCP [rusky] SSSR - sovětský svaz

CEMI - [polsky] Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników - součást společnosti UNITRA, polský výrobce elektrosoučástek http://pl.wikipedia.org/wiki/CEMI

ERO - německý výrobce kondenzátorů, dnes Vishay Roederstein http://www.vishay.com/landingpage/50year/roederstein.html

GmbH [německy] společnost s ručením omezeným

VEB [německy] národní podnik

Součástky

Označení součástek

Jedná se o části označení, které mohou bezprostředně pokračovat dalším písmenem a čísly, případně mohou být číslice ječtě před písmeny. Písmeno úplně na konci může značit kód tolerance odchylky jmenovité hodnoty.

A - následováno dalším písmenem = germanium, následováno číslem = německý analogový integrovaný obvod

AC - germaniový tranzistor

B - následováno dalším písmenem = křemík, následováno číslem = německý analogový integrovaný obvod

BC - křemíkový nf tranzistor

BF - křemíkový vf tranzistor

D - jako první písemeno následováno číslem = německý číslicový integrovaný obvod

DMV [rusky] děcimetrovyje valny - decimetrové vlny = UHF

G - germanium

GA - germaniová dioda [Tesla]

GC - germaniový tranzistor [Tesla]

GT - [rusky] germaniový tranzistor

J - kód tolerance odchylky jmenovité hodnoty (±5%)

JAN [anglicky] Joined Army and Navy - součástky určené pro armádu (např. větší rozsah pracovní teploty) - viz AR A 05/86 s. 192; častěji se setkáte se zkratkou ve spojení s datem = January = leden

K - křemík nebo kód tolerance odchylky jmenovité hodnoty

KA - křemíková dioda [Tesla]

KC - křemíkový bipol. tranzistor [Tesla]

KD - křemíkový nf výkonový tranzistor [Tesla] nebo ruská/sovětská dioda

KF - křemíkový bipol. nebo MOS tranzistor [Tesla]

KSY - křemíkový spínací tranzistor

KT - tyristor [Tesla] nebo ruský/sovětský křemíkový tranzistor

KU, KUY - křemíkový výkonový spínací tranzistor [Tesla]

KZZ - křemíková zenerova dioda [Tesla]

NZ - zenerova dioda [Tesla]

KY - křemíková dioda [Tesla]

MA, MAA, MBA ... - analogový integrovaný obvod [Tesla]

MH - číslicový integrovaný obvod [Tesla]

MKP - typ kondenzátoru - metalizovaný polypropylén

MKT - typ kondenzátoru - metalizovaný polyester

MP - typ kondenzátoru - metalizovaný papír

MV [rusky] metrovyje valny - metrové vlny = VHF

NU - germniový tranzistor

OC, původně správně 0C - (germaniový) tranzistor (podle značení elektronek nula jako nulové žhavící napětí a C jako trioda)

R - Ohm, často na místě desetinné čárky

S - křemík

SU - křemíkový výkonový spínací tranzistor

SY - křemíková dioda [německá]

SZ - křemíková zenerova dioda [německá]

TA, TAA, TBA ... - analogový integrovaný obvod

TE - elektrolytické a tantalové kondenzátory Tesla

TC - kondenzátor Tesla

TPN - polský násobič vysokého napětí

TR - rezistor (odpor) Tesla

WK - všechno možné Tesla

X2 - bezpečnostní třída kondenzátoru pro zapojení mezi fázi a nulu na 200-240V/50-60Hz

Y2 - bezpečnostní třída kondenzátoru pro zapojení mezi fázi a uzemnění

Z - většinou u polovodičů Z na místě druhého písmena = zenerova dioda

Katalogové údaje

A - anoda; ampér

B - báze tranzistoru

B [rusky] (V) - Volt

Bt [rusky] (Vt) - Watt

C - kolektor tranzistoru; kapacita; clock - hodinový signál

CE - chip enable - aktivace obvodu

D - drain - kolektor polem řízeného tranzistoru; data

E - emitor tranzistoru; enable

ESR [anglicky] equivalent series resistance - ekvivalentní sériový odpor http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalent_series_resistance

f - filament - žhavící vlákno, žhavení; frekvence

G - gate - řídící elektroda, mřížka

h - někdy místo f - žhavení; hybridní parametr

K - katoda

MkF [rusky] - mikrofarad

Om [rusky] - Ohm, podobně kOm - kiloohm

OE - output enable - aktivace výstupů

S - source - emitor polem řízeného tranzistoru; stínění; set

Ostatní

A [německy] Ausgang - výstup

AC [anglicky] alternating current - střídavý proud (případně napětí)

Aus [německy] - vypnuto, případně výstup

AUX [anglicky] auxiliary - pomocný, dodatečný, vnější vstup nebo výstup signálu

Bst. [německy] - Baustein - "stavební kámen", modul, zásuvný modul

c/s - cyklů za sekundu = Hz (hertz)

DC [anglicky] - stejnosměrný proud (případně napětí)

E [německy] Eingang - vstup

Ein [německy] - zapnuto, případně vstup

FF - převíjení vpřed

FLM First Line Marker, Frame - synchronizační impulz pro začátek snímku na LCD modulu

H [rusky] (N) - nanofarad

IP - stupeň krytí přístroje

kc - kilocykly = kHz (kilohertz)

LS [německy] Lautsprecher - reproduktor

M - modulace - u LCD budiče signál pro střídání polarity výstupu

Mc - megacykly = MHz (megahertz)

[německy] Röhre - elektronka

UKF [polsky] Ultra Krótkie Fale - velmi krátké vlny

VKF [polsky] - ultra krátké vlny (není to chyba, skutečně to mají takto naopak)

W [polsky] wyłączony - vypnuto (Z - załączony - zapnuto)

Označení vývodů TV tuneru

AGC - vstup automatického řízení zesílení

AFT nebo AFC - vstup automatického doladění frekvence

UB nebo U - vstup přepnutí na pásmo UHF (v případě napájení 12V jsou tyto vstupy obvykle také na 12V)

LB, VL nebo I - vstup přepnutí na pásmo VHF I (Low)

HB, VH nebo III - vstup přepnutí na pásmo VHF III (High)

IF - mezifrekvenční výstup (v případě souměrného výstupu jsou pochopitelně dva)

TU, VT nebo BT - vstup ladícího napětí na varikapy, asi 0 až +33V

MB - napájení, většinou +12V, novější +5V

SDA, SCL - I2C sběrnice k procesoru, takový tuner je potřeba ovládat číslicově, ladící vstupy chybí

G, GND - společná zem, většinou se neoznačuje a je zřejmá z propojení

Dále některé např. z 80. let mohou mít výstup určitého podílu frekvence oscilátoru (ECL dělička) pro frekvenční syntézu.

Označení vývodů TV modulátoru

A - audio vstup (zvuk)

V - video vstup (obraz)

G - GND, společná zem

B, MB, BB - napájení, většinou +5V (některé velmi staré mohou mít 12V), ze dvou vývodů je jeden pod napětím trvale (průchod signálu z antény) a druhý se zapíná pro aktivaci modulátoru (pro trvalou funkci oba připojte na +5V)

Slovník

Presence - zdůraznění pásma kmitočtů v okolí 3 kHz, mělo vyvolat dojem bezprostřednosti, podobně dříve pod označením sólo.


zpět na Dlabos

zpět na Elektromuzeum