dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.


Telefonní systémy MB a UBT
elefonní systém MBobr. 1 – zapojení MB přístroje obr. 2 – potlačení zpětné vazby


Baterii má každý účastník vlastní. Během hovoru je vedení bez stejnosměrného proudu.


T
elefonní přístroj ÚBobr. 3 – zapojení ÚB přístroje obr. 4 – charakteristika ÚB přístroje


Charakteristika ÚB


  1. baterie je společná pro mnoho linek, odpadají problémy s údržbou

  2. vedením prochází stejnosměrný proud, odpor vedení ovlivňuje proud v mikrotelefonu

  3. napětí vzniklé v mikrotelefonu již nelze transformovat, je nutné použít mikrofon s větším odporem

  4. systém lze automatizovat a je je základem pro automatické systémy


Napájení v soustavě ÚB


V
 systémech ÚB jsou přístroje napájeny z jedné velké baterie s napětím 24V nebo 48V. Účastnické přístroje jsou paralelně připojeny k tomuto zdroji s malým vnitřním odporem, tzn. že hovorové proudy by se uzavíraly přes baterii a neprošly by k protějšímu účastníkovi. Proto se používají tzv. napájecí můstky.

obr. 5 – releový napájecí most


Tento můstek odděluje obě napájecí části úplně. Napájení se navzájem neovlivňuje. Kapacitní vazba má vliv na útlum nízkých kmitočtů. Relé mají za úkol napájet účastníky během hovoru a vykonávat dohled nad spojením.


V klidovém stavu je na vedení napětí ÚB, ale neprochází proud. Při aktivním volání vyvěsíme mikrotelefon. Tím místo návěstního obvodu připojíme hovorový obvod a začneme odebírat proud. Při zjištění, že účastnická smyčka je uzavřena, předpokládá, že účastník žádá o spojení. Obvod, který kontroluje vedení se nazývá návěstní obvod.


Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.