dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.


    Kontakty relé (mechanický kontakt)


Základem jsou dva vodiče upevněné pružně nebo jiným způsobem pohyblivě, které je možné vodivě spojit nebo rozpojit.


Rozdělení kontaktů :

  1. zdvihové

  2. třecí
obr. 1a – zdvihový kontakt obr. 1b – smykový kontakt


Zvětšení spolehlivosti kontaktů lze dosáhnout jejich zdvojením. (obr.2)obr. 2 – zdvojení kontaktů


Namáhání kontaktů


  1. v rozepnutém stavu – namáhání napětím (ve sdělovací technice bezvýznamné)

  2. v sepnutém stavu – namáhání proudem

  3. p
    ři spínání kapacitní zátěže


obr. 3 – ochrana kontaktu postupným spínáním


  1. při rozpínání induktivní zátěže

obr. 4a – ochrana pomocí zhášecího obvodu obr. 4b – ochrana pomocí ochranné diodyo
br. 4c - ochrana
pomocí varistoru (nebo odporu)Mechanika kontaktů pérových svazků


Pérový kontaktní svazek je skupina kontaktních per mechaniky, spojených v jeden celek. Užívají se u relé, apod.
obr. 5 – kontaktní svazek obr. 6 – silová charakteristika


P

ružnost slouží k vytvoření direktivní síly, která vrací po vypnutí spínač (péro) do klidové polohy. Je zde určité tření, které musí být překonáno direktivní silou. Pokud silová charakteristika vychází z počátku (obr. 7) , nelze tento návrat zajistit. Spolehlivého návratu do klidové polohy docílíme předpružením péra.

obr. 7 – silová charakteristika péra bez předpružení obr. 8 – silová charakteristika péra s předpruženímobr. 9 – nepředpružené péro
obr. 10a – předpružené péro bez opěrky obr. 10b – předpružené péro s opěrkou


Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.