dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.


Elektroakustické měniče


Elektroakustické měniče jsou zařízení, které přeměňují elektrickou energii na zvuk, nebo naopak zvuk na elektrickou energii.

Mezi elektroakustické měniče patří např. sluchátko, reproduktor, mikrofon.


Mikrofon


V telefonních přístrojích se užívají hlavně uhlíkové mikrofony, které pracují na principu změny přechodového odporu uhlíkových zrnek, jimiž prochází stejnosměrný proud. Mechanickými (akustickými) kmity se změní velikost procházejícího proudu.
obr. 1 – schéma uhlíkového mikrofonu
Stejnosměrný proud je přiváděn jedním pólem k membráně a druhým k elektrodě. Jak membrána kmitá, tak se více či méně stlačuje uhlíkový prach. Tím se mění jeho přechodový odpor a velikost stejnosměrného proudu (moduluje se). Získává se tedy modulovaný stejnosměrný proud, jehož střídavá složka je vlastní hovorový proud.

Tento mikrofon není pravým elektroakustickým měničem, protože nepřeměňuje energii. Pouze mění elektrický odpor.


Vlastnostmi tohoto mikrofonu jsou : velmi účinný (elektrický signál má větší energii než akustický)

nutnost napájení stejnosměrným proudem

špatná kvalita

omezená životnost

velké zkreslení a šumy

nízká cena


Sluchátko


T
rvalý magnet má pólové nástavce P
1 a P2 z magneticky měkké oceli, na nichž jsou nasunuty cívky C1 a C2 . Nad pólovým nástavcem je umístěna membrána z magneticky vodivého materiálu. Hovorové proudy, které přicházejí do vinutí cívek, ovlivňují magnetický tok trvalého magnetu, čímž mění tok působící na membránu. Ta se rozechvěje a rozkmitá vrstvy. Sluchátka se vyrábějí v podobě vyměnitelných vložek.


obr. 2 – schéma sluchátka


Dvojčinné sluchátko


Obsahuje v sobě dvojčinný systém, ve kterém se stejnosměrné a kvadratické složky ruší. Kuželová membrána se při provozu nebortí, kmitá pístově, účinněji vyzařuje a nezkresluje. Problémem zde je potřeba dvou stejných magnetů.
obr. 3 – schéma dvojčinného sluchátkaMůže obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.