dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.


Akustické a optické návěstí


Akustické návěstí


Akustická návěstí jsou především zvonky, dále pak bručáky, klaksony, sirény apod.


Zvonky


  1. stejnosměrné

  2. střídavé : a) neutrální

b) polarizované


Stejnosměrné zvonky (princip Wágnerova kladívka)obr. 1 – stejnosměrný zvonek


Mezi svorkami 1 a 3 pracují jako stejnosměrný zvonek. Mezi svorkami 2 a 3 pracují jako střídavý zvonek neutrální. Nevýhodou je, že při přerušování obvodu dochází k jiskření, upalování kontaktu. Mimo jiné dochází i k rušení radiových vln.


Střídavé zvonky neutrální


Stejné zapojení jako stejnosměrný zvonek. (zapojení mezi svorky 2 a 3)


Střídavé zvonky polarizované
obr. 2 – střídavý zvonek polarizovaný


Mezi vlastnosti těchto zvonků patří vysoká citlivost na slabé proudy a velká spolehlivost


Bzučáky


Stejný princip jako u zvonku, ale bez kladívka a zvonkových misek


Klaksony


Podobný princip jako u stejnosměrně polarizovaného zvonku, ale kotva je nahrazena membránouS

irénaobr. 3 – schéma sirény


Na vzduch hnaný lopatkami podél otvorů působí odstředivá síla. Otvory na obvodu jsou v konci lopatek otvírány a zavírány. Proud vycházejícího vzduchu je přerušován.Optické návěsti


Pro optické návěstí používáme žárovky, diody LED a přístroje, které pracují na elektromagnetické principu (telefonní klapky, křížové a mřížkové návěstí). Žárovky se opatřují krycími čočkami se skly různých barev. Lze použít i prosvětlovací štítky s označenými čísly apod.

Klapka patří mezi nejstarší přístroj pro optickou návěst. Skládá se z elektromagnetu, kotvy, západky která je s kotvou spojenou a klapkové destičky.


Telefonní žárovkaobr. 4 – schéma telefonní žárovky


Jednotkový proud telefonní žárovky je 50mA. Používá se napětí 6,12,24,34,48,60V


Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.