dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.


Maturita Rez 2001-05-15 Josef Volmut

Stereofonní rozhlas


Provádí se v rozsahu VKV. Musí splňovat 2 základní podmínky:

  1. obě informace – tj. L+P kanál musí být vysílány jedním vysílačem v jednom kanálu a přijímán jedním přijímačem

  2. přenos musí být slučitelný – tj. že stereofonní vysílání může být přijímáno jako monofonní


Je zavedeno vysílání tzv. s pilotní frekvencí a plně potlačenou pomocnou nosnou, která je původně potřebná při stereofonní modulaci k vytvoření postraních pásem zakódovaného stereosignálu.
Na vysílací straně v maticovém obvodu ze signálu L+P kanálu vytvoří součtový signál L+R a rozdílový L-P. Součtový signál obsahuje celé frekvenční spektrum a umožňuje plnohodnotný monofonní příjem. Rozdílový m signálem je v kruhovém

dlabos.wz.cz

modulátoru vysílače modulována pomocná nosná frekvence 38 kHz. Kolem této frekvence se vytvoří dvě postranní pásma a zároveň se potlačí nosná. Oběma postranními pásmy rozdílového signálu a signálem součtovým se frekvenčně moduluje vlastní nosná frekvence vysílače. Pro obnovení informace L-P v přijímači je nezbytná přítomnost pilotní frekvence 19 kHz, která je subharmonickou frekvencí pomocné nosné 38 kHz. Z ní se v přijímači pomocná nosná obnovuje.

Při příjmu STF signálu se na OUT demodulátoru objeví úplný zakódovaný STF signál. K jeho zpracování se v přijímači používá STF dekodér. Zakódovaný signál lze dekódovat 3-mi odlišnými způsoby.

  1. na základě oddělení součtové a rozdílové složky v maticovém dekodéru

  2. přepínáním obou kanálů

  3. detekcí obálek zakódovaného STF signálu s přidanou pomocnou nosnou – tzv. přímou demodulací

Přímá demodulace je nejjednodušší. Při ní se snímají 2-ma opačně pólovanými diodami horní a dolní obálka signálu složeného ze součtového a rozdílového signálu spolu s nosnou vlnou, takže jednou diodou dostáváme signál L kanálu, za druhou diodou signál P kanálu.

Kvalitní STF reprodukce na mnoha vnitřních a vnějších činitelých. Je to především úroveň přeslechů mezi kanály, která je dána fázovou věrností celé přenosové cesty.Tu může ovlivnit velikost signálu na anténě, ale i poslechové možnosti při reprodukci. Z vnitřních činitelů je to především kvalita všech částí přijímače včetně antény.
Část dokumentu možná chybí.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.