dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.
Rádiové vysílače


RV - úvod, rozdělení:

Rádiový vysílač je zařízení určené k přeměně nf proudů (informace) na vf proudy a k jejich následnému vyzáření v podobě elektromagnetických vln v pásmu rádiových frekvencí pro sdělovací účely. Vysílač rozdělujeme např.:

1) podle výkonu na:

- velké (celostátní význam; výkon: nad 100 kW);

- střední (oblastní význam; výkon: 10 100 kW);

- vykrývací (místního významu, pro zlepšení příjmu v okrajových a hornatých oblastech; výkon: pod 10 kW).

2) podle pracovních kmitočtů (vlnových rozsahů) na:

- dlouhovlnné (kilometrové vlny);

- středovlnné (hektometrové vlny);

- krátkovlnné (dekametrové vlny);

- dálkový rozhlas;

- VKV vysílače; atd.

3) podle druhu provozu (druh modulace) na:

- amplitudové;

- frekvenční;

- televizní.

Použití rádiových přijímačů je velké množství např. ve sdělovací, spojové, rozhlasové, televizní, radiolokační, navigační technice.


RV - vlastnosti:

Rádiové vysílače musí splňovat celou řadu vlastností a parametrů, které se především liší podle jejich použití a použité modulace (viz tabulka).Vlastnosti

AM rádiový vysílač

FM rádiový vysílač

Televizní vysílač

Vlnový rozsah

DV, SV, KV

VKV

VKV

Výkon

(desítky stovky) kW

(jednotky desítky) kW

(jednotky desítky) kW

Dosah

DV, SV - 200 300 km bez úniku, 1000 km s občasným únikem;

KV - za normálních podmínek a vhodné frekvenci kdekoli na Zemi

na přímou viditelnost (cca 100 km)

na přímou viditelnost (cca 100 km)

Zkreslení

max. 4%

max. 1%

velmi malé

Hluk pozadí

pod -60 dB

pod -70 dB

pod -70 dB

Odchylka frekvenční charakteristiky

max. 2 dB v rozsahu 30 Hz 10 kHz

max. 0,5 dB v rozsahu 30 Hz 7,5 kHz (dále pak preemfáze)

maximálně minimální

Šířka frekven. pásma

relativně malá (cca 9 kHz)

velká (cca 200 kHz)

velká

Ostatní

---

---

pracuje s AM s částečným potlačením spodního po- stranního pásma + dopro-vodný FM zvukovýRV - konstrukce:

Rádiové vysílače se skládají ze 3 základních částí:

- z budiče (vf díl; ovlivňuje dosažený výkon, energetickou účinnost a provozní náklady);

- z modulátoru (modulační díl; rozhoduje o jakosti přenosu);


Budič obsahuje zdroj vf kmitočtů - oscilátor, zpravidla krystalový oscilátor (více viz otázka č. 40. LC oscilátory, krystalové oscilátory), který pracuje na kmitočtu nižším než je kmitočet nosné vlny (cca 100 500 kHz) a s mnohem menším výkonem než je koncový výkon (cca 1 W). Pak následuje násobič a dělič kmitočtů (více viz otázka č. 54. Směšovače a násobiče kmitočtů), který upraví frekvenci z oscilátoru na frekvenci nosné vlny. Násobič kmitočtů může být zrealizován např. jako vf zesilovač, který má velmi velké buzení, aby zdůrazňoval příslušnou harmonickou (v praxi se násobí maximálně 3. harmonickou, ostatní mají malou účinnost). Zesilovač nosnou zesílí, a ta odchází do koncového stupně. Aby se dosáhlo maximální účinnosti pracuje zesilovač a koncový stupeň ve třídě C (více o třídách viz otázka č. 34. Dvojčinný zesilovač a třídy zesilovačů). Jednotlivé stupně budiče jsou odděleny oddělovacími stupni, které odstraňují vzájemné ovlivňování jednotlivých stupňů budiče. Provedený bývají jako vf zesilovač pracující ve třídě A, bez odběru budícího proudu, a s malým zesílením.

Modulační stupeň obsahuje linkový zesilovač, nf napěťový zesilovač, nf výkonový zesilovač, který spolu s výkonovým koncovým stupněm tvoří modulátor. Protože modulátor má mít malé zkreslení, provozuje se ve třídě B nebo AB (více o třídách viz otázka č. 34. Dvojčinný zesilovač a třídy zesilovačů). Posledním stupněm před vlastním modulátorem je katodový sledovač (= emitorový sledovač) (více viz otázka č. 32. Zesilovač v zapojení SB a SC), který přizpůsobuje impedanci a šetří tak výstupní transformátor.

Modulátor s AM modulací může pracovat 2 způsoby, a to buď přímo do koncového stupně (viz obr.), pak se jedná o modulaci na vysoké výkonové úrovni, anebo do některého z budících stupňů, pak jde o modulaci na nízké výkonové úrovni (využívají i FM vysílače).

Modulátor s FM modulací se používají, buď s přímou frekvenční modulací nebo s nepřímou frekvenční modulací (z nich nejrozšířenější je pak modulátor Armstrongův).

Anténní jednotka přizpůsobuje výstupní impedanci koncového stupně anténě a současně odfiltrovává vyšší harmonické.Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.