dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.Emitorový sledovač, zesilovač SB, fázové invertory


Rozeznáváme 3 základní zapojení tranzistoru v zesilovači:

- zapojení se společným emitorem SE (nejčastěji užívané - nebudeme se zabývat)

- zapojení se společným kolektorem SC

- zapojení se společnou bází SB

Na následujícím obrázku je základní principiální zapojení tranzistoru v těchto 3 možných zapojeních (nejsou zakresleny obvodové součástky sloužící k napájení zesilovače stejnosměrným proudem a k nastavení pracovního bodu):

Vysvětlivky k obrázku: + nebo - … malé polarizační napětí; ++ nebo -- … polarita napájecího napětí.


Zesilovač v zapojení SC:

Zesilovač v zapojení SC je zesilovač s velkou zápornou proudovou zpětnou vazbou (100% zpětná vazba) v emitoru. Vzhledem k této skutečnosti je zkreslení výstupního signálu velmi malé, ale napěťové zesílení je rovno cca 1 a je nezávislé na vnější zátěži. Zapojení se využívá jako impedanční transformátor (transformátor impedance) pro svůj velký vstupní odpor a malý výstupní odpor, čehož se využívá na snadné impedanční přizpůsobení výstupního obvodu, např. ke koaxiálnímu kabelu. Protože výstupní signál v tomto zapojení sleduje fázi vstupního signálu, tj. neobrací fázi, říká se tomuto zapojení také emitorový sledovač.

Vlastnosti: viz tabulka níže


Zesilovač v zapojení SB:

Zesilovač v zapojení SB má přibližně stejné napěťové zesílení jako zesilovač v zapojení se společným emitorem, ale proudové zesílení je cca 1 (viz princip tranzistoru). Výstupní napětí je fázi se vstupním napětím. Vstupní odpor je však velmi malý a výstupní odpor je naopak velký, čehož se využívá na snadné impedanční přizpůsobení vstupního obvodu, např. koaxiálního kabelu. Vzhledem k tomu, že mezní kmitočet tohoto zapojení je největší, je zapojení SB nejlépe frekvenčně využito, a proto se používá ve VKV přijímačích. Stabilita výkonového zesílení je velká a nezávisí na změnách parametrů tranzistoru a na jejich rozptylu.


Vlastnosti zapojení SE, SC ,SB:

Vlastnosti jednotlivých zapojení jsou umístěny v následující srovnávací tabulce:


SE

SB

SC

Napěťové zesílení Au

Velké

100 – 1000

velmi velké

100 - 1000

žádné

1

Proudové zesílení Ai

velmi velké

20 – 200

žádné

1

velké

20 - 200

Výkonové zesílení Ap

velmi velké

100 - 20000

malé

10 - 100

malé

10 - 200

Vstupní odpor Rvst

větší než SB (cca o řád)

100 - 10k

velmi malý

10 - 100

velmi velký

10k - 500k

Výstupní odpor Rvýst

menší než SB (cca o 2 řády)

1k - 100k

velmi velký

100k - 1M

velmi malý

10 - 1k

Fáze napětí u

Opačná

stejná

stejná


Fázový invertor:

Jde o zapojení (nejen zesilovače), kde vznikají dva signály (napětí) vzájemně posunuté o 180°.

Příkladem je zesilovač na následujícím obrázku:

U tohoto fázového invertoru jde zároveň o zapojení SE a SC. Část zapojená jako SE fázi převrací a část zapojená jako SC nikoli, čímž na pracovních rezistorech R1 a R2 vznikají vzhledem k zemi dvě napětí, jejichž fáze je vzájemně posunuta o 180°. Zároveň toto zapojení můžeme považovat jako zesilovač s rozdělenou zátěží, neboť jsou dva výstupy, tj. vznikají dva výstupní signály, které pracují do společné, rozdělené zátěže.

Pasivní fázový invertor je např. transformátor na výstupu se souměrným středním vývodem.Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.