dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.


54 - Stereofonní rozhlas

Jedná se o dvoukanálové vysílání. Pokud bychom měli velice kvalitní reproduktory, pak bychom slyšeli resp. rozeznali kroky zleva doprava. Poznali bychom odkud přichází zvuk, že letadlo přilétá zezadu apod. Je to velice kvalitní, kvalitnější než monofonní vysílání.


Provádí se v rozsahu VKV. Musí splňovat 2 základní podmínky:

  1. obě informace – tj. L+P kanál musí být vysílány jedním vysílačem v jednom kanálu a přijímán jedním přijímačem

  2. přenos musí být slučitelný – tj. že stereofonní vysílání může být přijímáno jako monofonní


Je zavedeno vysílání tzv. s pilotní frekvencí a plně potlačenou pomocnou nosnou, která je původně potřebná při stereofonní modulaci k vytvoření postraních pásem zakódovaného stereo signálu.
Na vysílací straně v maticovém obvodu ze signálu L+P kanálu vytvoří součtový signál L+R a rozdílový L-P. Součtový signál obsahuje celé frekvenční spektrum a umožňuje plnohodnotný monofonní příjem. Rozdílový m signálem je v kruhovém modulátoru vysílače modulována pomocná nosná frekvence 38 kHz. Kolem této frekvence se vytvoří dvě postranní pásma a zároveň se potlačí nosná. Oběma postranními pásmy rozdílového signálu a signálem součtovým se frekvenčně moduluje vlastní nosná frekvence vysílače. Pro obnovení informace L-P v přijímači je nezbytná přítomnost pilotní frekvence 19 kHz, která je subharmonickou frekvencí pomocné nosné 38 kHz. Z ní se v přijímači pomocná nosná obnovuje.

Při příjmu STF signálu se na OUT demodulátoru objeví úplný zakódovaný STF signál. K jeho zpracování se v přijímači používá STF dekodér. Zakódovaný signál lze dekódovat 3-mi odlišnými způsoby.

  1. na základě oddělení součtové a rozdílové složky v maticovém dekodéru

  2. přepínáním obou kanálů

  3. detekcí obálek zakódovaného STF signálu s přidanou pomocnou nosnou – tzv. přímou demodulací

Přímá demodulace je nejjednodušší. Při ní se snímají 2-mi opačně pólovanými diodami horní a dolní obálka signálu složeného ze součtového a rozdílového signálu spolu s nosnou vlnou, takže jednou diodou dostáváme signál L kanálu, za druhou diodou signál P kanálu.

Kvalitní STF reprodukce je závislá na mnoha vnitřních a vnějších činitelých. Je to především úroveň přeslechů mezi kanály, která je dána fázovou věrností celé přenosové cesty.Tu může ovlivnit velikost signálu na anténě, ale i poslechové možnosti při reprodukci. Z vnitřních činitelů je to především kvalita všech částí přijímače včetně antény.
Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.