dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.


52

Měniče kmitočtu


Kmitočet lze měnit násobením, dělením, odčítáním a sčítáním dvou kmitočtů.

Obsah vyšších harmonických záleží na úhlu otevření 20. Velikost vstupního signálu se nastaví ladícím zdrojem tak, aby obsah vyšších harmonických spektru anodového proudu byl maximální. Dosažitelná účinnost závisí na relativním obsahu vyšších harmonických (např.):

pro 2 harm.


pro 3 harm.

Vyplatí se 2x, 3x násobit v jednom stupni zapojit do kaskády neklesá výstupní amplituda (účinnost).
Pracovní bod za zánikem kolektorového proudu.


Kapacita se mění v rozmezí probíhajícího úseku charakteristiky


XKA je nelineární reaktancí, výstupní proud I je nesinusový a obvod L2C2 vybírá příslušnou vyšší harmonickou.
-spouštěcí impulsy


nějaký rezonanční obvod, vybere

příslušnou složku (propustí jeden kmitočet).

Vybere např. zSpektrum obsahuje tyto kmitočtové složky:

Základní kmitočty:

Jejich vyšší harmonické:

Rozdílový a součtový kmitočet:

(základní)

Kmitočty kombinační:

(harmonické kmity vyšších řádů)
Jako směšovací prvek může sloužit dioda, nebo přechod BE tranzistoru.

tzv. strmost (parametr y21)

nebo

stejnosměrná složka

nějaká sinusovka“

Směšovací prvek má dvě řídící elektrody, např. tranzistor FET se dvěma řídícími elektrodami. Nebo lze užít integrovaný obvod MAA3005 (3006).

U integrovaného obvodu – tranzistor jsou zapojeny v protifázy, vzhledem k induktivní zátěži se však proudy i napětí podporují. Po smíšení bude mít spektrum signálu tvar:

3/3


Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.