dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.


42 - Obvody pro tvarování a omezování signálu:

Obvody můžeme dělit na:


Lineární:

Přivedeme-li sinusové napětí na vstup obvodu s lineární VA charakteristikou je tvar napětí na výstupu přesným obrazem napětí vstupního. Amplituda i fáze výstupního napětí se od vstupního napětí může lišit.

Přivedeme-li na vstup takového obvodu nesinusový průběh napětí, které se dle Fourierovi analýzy skládá z kmitočtového spektra se základním kmitočtem a vyššími harmonickými může každá jednotlivá harmonická výstupního napětí mít jinou amplitudu i fázi. Takže výstupní napětí má jiný tvar než vstupní.


Nelineární:

Používají součástek s nelineární VA charakteristikou ( diody, tranzistory, apod.)

Tranzistorový omezovač:

Každý přebuzený zesilovač bude omezovat vstupní signál. Výhodou tranzistorových omezovačů je zesílení vstupního signálu. K omezení signálu dochází při přechodu pracovního bodu tranzistoru z aktivní oblasti do oblasti nasycení.


Lineární:

Do této skupiny patří především:Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.