dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.


23 - Zesilovač v zapojení SB


Rozeznáváme 3 základní zapojení tranzistoru v zesilovači:

- zapojení se společným emitorem SE (nejčastěji užívané - nebudeme se zabývat)

- zapojení se společným kolektorem SC

- zapojení se společnou bází SB

Na následujícím obrázku je základní principiální zapojení tranzistoru v těchto 3 možných zapojeních (nejsou zakresleny obvodové součástky sloužící k napájení zesilovače stejnosměrným proudem a k nastavení pracovního bodu):


Zesilovač v zapojení SB:


Zesilovač v zapojení SB má přibližně stejné napěťové zesílení jako zesilovač v zapojení se společným emitorem, ale proudové zesílení je cca 1 (viz princip tranzistoru). Výstupní napětí je fázi se vstupním napětím. Vstupní odpor je však velmi malý a výstupní odpor je naopak velký, čehož se využívá na snadné impedanční přizpůsobení vstupního obvodu, např. koaxiálního kabelu. Vzhledem k tomu, že mezní kmitočet tohoto zapojení je největší, je zapojení SB nejlépe frekvenčně využito, a proto se používá ve VKV přijímačích. Stabilita výkonového zesílení je velká a nezávisí na změnách parametrů tranzistoru a na jejich rozptylu.SE

SB

SC

Napěťové zesílení Au

Velké

100 – 1000

velmi velké

100 - 1000

žádné

1

Proudové zesílení Ai

velmi velké

20 – 200

žádné

1

velké

20 - 200

Výkonové zesílení Ap

velmi velké

100 - 20000

malé

10 - 100

malé

10 - 200

Vstupní odpor Rvst

větší než SB (cca o řád)

100 - 10k

velmi malý

10 - 100

velmi velký

10k - 500k

Výstupní odpor Rvýst

menší než SB (cca o 2 řády)

1k - 100k

velmi velký

100k - 1M

velmi malý

10 - 1k

Fáze napětí u

Opačná

stejná

stejnáMůže obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.