dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.22 - Emitorový sledovač, napěťový sledovač OZ


Rozeznáváme 3 základní zapojení tranzistoru v zesilovači:

- zapojení se společným emitorem SE (nejčastěji užívané - nebudeme se zabývat)

- zapojení se společným kolektorem SC

- zapojení se společnou bází SB

Na následujícím obrázku je základní principiální zapojení tranzistoru v těchto 3 možných zapojeních (nejsou zakresleny obvodové součástky sloužící k napájení zesilovače stejnosměrným proudem a k nastavení pracovního bodu):

Vysvětlivky k obrázku: + nebo - … malé polarizační napětí; ++ nebo -- … polarita napájecího napětí.


Zesilovač v zapojení SC:

Zesilovač v zapojení SC je zesilovač s velkou zápornou proudovou zpětnou vazbou (100% zpětná vazba) v emitoru. Vzhledem k této skutečnosti je zkreslení výstupního signálu velmi malé, ale napěťové zesílení je rovno cca 1 a je nezávislé na vnější zátěži. Zapojení se využívá jako impedanční transformátor (transformátor impedance) pro svůj velký vstupní odpor a malý výstupní odpor, čehož se využívá na snadné impedanční přizpůsobení výstupního obvodu, např. ke koaxiálnímu kabelu. Protože výstupní signál v tomto zapojení sleduje fázi vstupního signálu, tj. neobrací fázi, říká se tomuto zapojení také emitorový sledovač.

Vlastnosti: viz tabulka nížeVlastnosti zapojení SE, SC ,SB:

Vlastnosti jednotlivých zapojení jsou umístěny v následující srovnávací tabulce:


SE

SB

SC

Napěťové zesílení Au

Velké

100 – 1000

velmi velké

100 - 1000

žádné

1

Proudové zesílení Ai

velmi velké

20 – 200

žádné

1

velké

20 - 200

Výkonové zesílení Ap

velmi velké

100 - 20000

malé

10 - 100

malé

10 - 200

Vstupní odpor Rvst

větší než SB (cca o řád)

100 - 10k

velmi malý

10 - 100

velmi velký

10k - 500k

Výstupní odpor Rvýst

menší než SB (cca o 2 řády)

1k - 100k

velmi velký

100k - 1M

velmi malý

10 - 1k

Fáze napětí u

Opačná

stejná

stejná
Napěťový sledovač je vlastně ideální zdroj napětí, protože jak veliký signál přivedeme na vstup tak stejně velký signál resp. napětí dostaneme na výstupu. V záporné zpětné vazbě bychom mohli mít ještě odpor, ale u tohoto zapojení je to zbytečné, resp. je to bezvýznamné.


Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.