dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.


19 - Dynamické vlastnosti zesilovače malého signálu v zapojení SE


Rozeznáváme 3 základní zapojení tranzistoru v zesilovači:

- zapojení se společným emitorem SE

- zapojení se společným kolektorem SC

- zapojení se společnou bází SB


Základní zapojení SE


Základní dynamické vlastnosti:


Dynamické vlastnosti jsou ty vlastnosti zesilovače, které se uplatňují při zpracování střídavého signálu. Dalo by se říci, že vyjadřují chování zesilovače při působení střídavého proudu.

Mezi nejdůležitější patří:


dynamické vlastnosti

Pro zesilovač v zapojení se společným emitorem jsou v porovnání se zapojením se společnou bází charakteristické tyto vlastnosti:
SE

SB

SC

Napěťové zesílení Au

Velké

100 – 1000

velmi velké

100 - 1000

žádné

1

Proudové zesílení Ai

velmi velké

20 – 200

žádné

1

velké

20 - 200

Výkonové zesílení Ap

velmi velké

100 - 20000

malé

10 - 100

malé

10 - 200

Vstupní odpor Rvst

větší než SB (cca o řád)

100 - 10k

velmi malý

10 - 100

velmi velký

10k - 500k

Výstupní odpor Rvýst

menší než SB (cca o 2 řády)

1k - 100k

velmi velký

100k - 1M

velmi malý

10 - 1k

Fáze napětí u

Opačná

stejná

stejnáMůže obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.